Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου στη Δ.Ε. Σταμάτας με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας