Προμήθεια ειδικού καλύμματος για το πιάνο με ουρά μάρκας KAWAI του ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου”