Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση για την επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου