Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 ”