Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου