Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Οστεοθηκών