Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ασφάλτου
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ασφάλτου
Κατάθεση προσφορών μέχρι  20/7/2018
ΑΟΕ289/2018
ΥΠ΄ΑΡΙΘ 23993/13-7-2018