Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου
Κατάθεση προσφορών μέχρι  7/11/2018
ΥΠ΄ΑΡ 37805/31-10-2018