Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση και πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πίνακες).