Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση 4 Ψυκτών πόσιμου νερού