Συνεδρίαση της ΔΕ Κρυονερίου
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 , ώρα 18:30μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Κρυονερίου.