Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Δήμου Διονύσου για το έτος 2016