Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Δήμου Διονύσου για το Οικ. Έτος 2018