Τηλέφωνα επικοινωνίας για αναφορά προβλημάτων ύδρευσης ηλεκτροφωτισμού κλπ.