Υπηρεσία Χορδίσματος Πιάνου, για την Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018”