ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ