Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την   " Προμήθεια  τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Δι...

Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την: &rdquoΣυντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτ...

Ανάθεση Υπηρεσίας Κουρδίσματος Πιάνου για την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με την ορχήστρα δωματίου NuovArte

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση Υπηρεσίας Κουρδίσματος Πιάνου για την Πρωτοχρονιάτικ...

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου»

Με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης πο...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟ...