Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την   " Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  προμήθεια " Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχαν...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής )

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για : " Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής ...