Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή Ταφων-Εκταφών στα Κοιμητήρια Του Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.168,00&euro, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24%-(CPV): 98371110-8 (Υ...

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης

Κατάθεση προσφορών μέχρι 7/11/2019 ΥΠ΄ΑΡ 40533/30-10-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής )

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για : " Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  προμήθεια " Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχαν...