Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκ...

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  για τη ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ &ldquoΠρομήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστου Χώρου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστου Χώρου Κατάθεση προσφορών μέχρ...

Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκ...

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου

&ldquoΠρομήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου&rdquo CPV: 5...

<< Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτηρίων >>

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες πλυσίματος κάδων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Πρόσκληση για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της <<Κάρτας του Δημότη>>.

Ο ∆ήμος ∆ιονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 157/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προ...

Ανάθεση για την προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου

Ανάθεση για την προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου CPV:  909...