Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες πλυσίματος κάδων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Πρόσκληση για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της <<Κάρτας του Δημότη>>.

Ο ∆ήμος ∆ιονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 157/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προ...

Ανάθεση για την προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου

Ανάθεση για την προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου CPV:  909...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 4ου Δημοτικού...