Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering των πολιτιστι...

Προμήθεια κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης με τίτλο O Αρχοντοχωριάτης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια  κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης με τίτλο "O ...

Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή σκηνικών & κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή σκηνικών & κοστουμιών Θεα...

Προμήθεια κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης με τίτλο O Αρχοντοχωριάτης από την θεατρική ομάδα Άνοιξης Δήμου Διονύσου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια  κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης με τίτλο "O ...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου

CPV: 22113000-5 18REQ002694798 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 61/...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Χρωμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ...

Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών

Πατήστε στα "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...