Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Εργασίες στο Κοιμητήριο ΔΚ Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Προμήθεια ΣΕΤ Αλατιέρας & Λεπίδας Αποχιονισμού

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, ΦΤ Χαρτιού & Εντύπων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, ΦΤ Χαρτιού & Εντύπων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φω...

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ για τα έτη 2017-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου

Προμήθεια με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ...