Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι...

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι...

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Διακήρυξη για την προμηθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς...

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 2017

 Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...