Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ...