Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την   " Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση Γεννητριών και Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Δήμου

Κατάθεση προσφορών μέχρι  8/7/2019 ΥΠ΄ΑΡ 24465/28-6-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  ...