Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Καυστήρες (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου&r...

Πρόσκληση για την Προμήθεια Χιονοαλυσίδων

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 27/10/2015 και ώρα 08:00π.μ.-15:00μ.μ. ...

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων του Δήμου Διονύσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ, πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την ανάδειξη εταιρείας με αντικείμεν...

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: ANAKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές...

Πρόσκληση για τον καθαρισμό ρεμάτων Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 244/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , πρόκειται ν...

« Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών »

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, ...

Πρόσκληση για την εργασία Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας Konica Minolta και Toshiba

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 254/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί...

«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Διακήρυξη για Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00&euro ΣΥΜΠ...