Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 135/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί ...

«Προμήθεια Οστεοθυρίδων 2015 Προϋπολογισμού 14.944,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%»

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Πρόσκληση για την προμήθεια λογισμικού ωρομέτρησης

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....