Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προμήθεια Απολυμαντικού Μέσου Πόσιμου Νερού

Προμήθεια  απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού προϋπολογισμού  24.747,00&euro συμπεριλαμβανομέ...

Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ασφάλτου

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/4/2015 και ώρα 11:30-12:00π.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/4/2015 και ώρα 9:30-10:00π.μ. Πατήστε στο attachments πα...

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας «Προελέγχου μελέτης για την ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών του Δ. Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 77/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προ...

Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Πρόσκληση για την προμήθεια δύο δάφνινων στεφάνων για τους εορτασμούς Εθνικών Εορτών

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πρόκειται να προβε...

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικών Εορτών

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πρόκειται να προβε...

Πρόσκληση για την προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας υπαλλήλων Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 13/20.01.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πρόκειται να...

Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης –θέρμανσής & λιπαντικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη: Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός γι...

Διακήρυξη Προμήθειας Αναλωσίμων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...