Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Πολιτικής Προστασίας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Πολιτικής Προστασίας Κατάθεση προσφο...

Προμήθεια για Δαπάνες εκκένωσης Βόθρων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια  για Δαπάνες εκκένωσης Βόθρων Κατάθεση προσφορών ...

Προμήθεια αρπάγης του γερανού του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Προμήθεια Υπηρεσίας Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...