Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (τύπου Β)

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Πρόσκληση για Προμήθεια Εξοπλισμού Εκτάκτων Αναγκών

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Προμήθεια Μεταλλικών Στηθαίων Οδών

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Επισκευή και Συντήρηση Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Οδοποιία Διαφόρων Δημοτικών Οδών 2013

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Περίληψη Διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης Έργου του Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Πρόσκληση

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια ειδών για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί...