Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Άνοιξης και Αγίου Στεφάνου

Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης επισυνάπτονται για το έργο: Επέκταση δικτύου απορροής ο...

Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ.155/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτρ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων...

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 441 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να πρ...

Πρόσκληση για την προμήθεια « Υλικών για σιδηρουργικές εργασίες»

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 404/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την ανάθεση «Ενοικίαση γερανοφόρου για την κοπή ψηλών δένδρων» του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 415/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την ανάθεση «Ενοικίαση και μεταφορά κάδων αποκομιδής μπαζών χωρητικότητας 7m³» του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 408/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...