Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Πρόσκληση για την προμήθεια ξυλείας

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 403/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την προμήθεια Φορητών σωμάτων θέρμανσης.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 411/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την ανάθεση «Συντήρηση φορητών σωμάτων πυροσβεστικών μέσων(πυροσβεστήρες)» του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφ��να με την αριθ. 412/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προ...

Πρόσκληση για την προμήθεια Ανταλλακτικών Ασφαλτοκόπτη και γεννήτριας του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 375/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 374/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 378/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Ο Δήμος Διονύσου , προτίθεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υγρά καύσιμα κ...

Πρόσκληση για την προμήθεια 4 μονόπορτων ψυγείων 140 lt.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 363/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβ...

Πρόσκληση για την Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου για τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 221/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να προβ...