Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

ANOIΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΑΠΟΔΟΜΙΣΗΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την αποκομιδή βιαποδομίσημων υλικών

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Κα...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Οικοδομικών εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Οικοδομικών εργασιών Κατάθεση προσφορών μέχ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Σιδηρουργικών εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Σιδηρουργικών  εργασιών Κατάθεση προσφο...

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συ...