Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Κατάθεση προσφορών μέχρι  21...

Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων Έργων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκ...