Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Διονύσου

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα απ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου Κατάθεση προσφορών μέχρι...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου Κατάθεση προσ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών Κατάθεση προσφορών μέχρι  25/10/...