Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Διονύσου για τις ομάδες Β & Γ

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απ...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων Κατάθεση προσφορών ...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών--συνντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπλασης πρασίνου και συντήρησης συστημάτων αυτόματου ποτίσματος

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απ...

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός

Επαναληπτικός  Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλεον συμφέρουσα από οικον...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ασφάλτου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ασφάλτου Κατάθεση προσφορών μέχρι  20/7/2018 ΑΟΕ2...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης

Κατάθεση προσφορών μέχρι  19/7/2018. ΑΟΕ288/2018. ΥΠ΄ΑΡΙΘ 23872/12-7-2018.   ...