Προσλήψεις προσωπικού

Yπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2018 Ανακοίνωση περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Yπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2018 Ανακοίνωση περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ...

Πρόσληψη Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους

Ανακοίνωση πρόσληψης Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους για τις ανάγκες των Παρα...

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο. ...

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών(3) μηνών για κάλυ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους/ες θέλουν να εργασθούν στο Summer Camp...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

Το ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου  "Η ΕΣΤΙΑ" ανακοινώνει...

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης, επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση...

Ανακοίνωση

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ' ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...