Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

Το ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου  "Η ΕΣΤΙΑ" ανακοινώνει...

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης, επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση...

Ανακοίνωση

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ' ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ - Η ΕΣΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, ...

Πρόσληψης προσωπικού 9 ατόμων

Σας  γνωστοποιούμε  ότι η προθεσμία  που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης ΠΦΑ

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Προκήρυξη και Αίτηση για την Πρόσληψη Γυμναστών

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν.3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Προκηρύσσει διαγωνισμό ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη πληροφορικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άγ. Στέφανος:29/2/2012 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩ...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στα θέματα οικονομικής διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝ...

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2014

Πίνακες κατάταξης, προσλαμβανομένων, απορριπτέων και συμμετεχόντων των κατηγοριών ΤΕ17 Διοικητικ...

ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ: Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού 17 ατόμων Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία που αφορά την υποβολ...