Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ - Η ΕΣΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, ...

Πρόσληψης προσωπικού 9 ατόμων

Σας  γνωστοποιούμε  ότι η προθεσμία  που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης ΠΦΑ

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

Προκήρυξη και Αίτηση για την Πρόσληψη Γυμναστών

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν.3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Προκηρύσσει διαγωνισμό ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη πληροφορικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άγ. Στέφανος:29/2/2012 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩ...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στα θέματα οικονομικής διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝ...

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2014

Πίνακες κατάταξης, προσλαμβανομένων, απορριπτέων και συμμετεχόντων των κατηγοριών ΤΕ17 Διοικητικ...

ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ: Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού 17 ατόμων Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία που αφορά την υποβολ...

Πρόσληψη Προσωπικού με 8μηνη Σύμβαση

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Από την Δευτέρα 28/01/2013 ξεκίνησαν οι αιτήσεις των ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας γ...

Πρόσληψη προσωπικού 3 ατόμων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ...

Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ΣΟΧ ...