Προσλήψεις προσωπικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Διεύθυνση: Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας Δήμου Μαραθώνα Τ.Κ. : 1...

Δημιουργία 20 θέσεων 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Διονύσου μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Ξεκινάει στις 18/06 η κατάθεση αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 56.907/1/2012 ανακοίνωση σύναψης συµβ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (69 άτομα - οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες ύδρευσης και καθαριότητας) στο Δήμο Διονύσου

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (69 άτομα - οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες ύδρευσης και καθαριότ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο ΚΑΠΗ Αγίου Στεφάνου με αντικείμενο την «Ψυχοκοινωνική στήριξη μελών ΚΑΠΗ»

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο ΚΑΠΗ Αγίου Στεφάνου με αντικείμενο την «Ψυχοκοινωνική στήριξη μελών ΚΑΠ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις )

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με οκτάμηνες συμβάσεις)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με οκτάμηνες συμβάσεις ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)...

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη 1 κοινωνικού λειτουργού κι 1 υπαλλήλου καθαριότητας για το ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου

Πρόσληψη 1 κοινωνικού λειτουργού κι 1 υπαλλήλου καθαριότητας για το ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου Αποτελέσματα...