Χρήσιμες πληροφορίες για τους δημότες

Λήψη μέτρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Εν όψει των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν έως και την Τρίτη 19/07/2011 ο Δήμος Διονύσου θέ...

Λήψη μέτρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Εν όψει των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν την Τρίτη 09/08/2011 ο Δήμος Διονύσου θέτει στη...

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ παραιτήθηκε και δεν θα προσέρχεται στο δημοτικό πολυιατρείο μέχρι νε...

Εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου...

Συμμετοχή στην Απογραφή πληθυσμού και Κτιρίων ως απογραφέας

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού 2011 πατήστε εδώ...

Δωρεάν γυναικολογικός έλεγχος στο πολυιατρείο του Δήμου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γρ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 6 & Ναπ. ΖΕΡΒΑ – Άγ. Στέφ...