Οικονομική Επιτροπή

ΩΒ2ΦΩ93-ΠΤΠ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω0ΖΧΩ93-3Υ6

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΓ7ΑΩ93-ΜΥΟ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΩΓ5Ω93-4ΜΟ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

9ΟΚ2Ω93-ΧΩ2

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΝΩΠΩ93-ΣΩΝ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ” μέσω του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω3ΩΨΩ93-00Ε

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΘΘΩΩ93-8ΧΖ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΒ46Ω93-ΘΔΚ

Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

61ΗΛΩ93-2ΝΕ

Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από Α Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ