Ο Δήμος

Μέλη Πρωτοβάθμιας Σχολική Επιτροπής
Τα μέλη του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 

1. Τσούκα Παναγιώτη

2. Ουσταμπασίδη Σταύρο

3. Ράικο Δημήτριο

4. Τόκα Αλεξάνδρα

5. Τσαγκαράκη Ευάγγελο

6. Χορμοβίτη Χαρίκλεια

7. Πανδή Αναστασία

8. Μπενόπουλο Νικόλαο

9. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη

10. Λιακέα Βαρβάρα

11. Παπαθανασίου Δημήτριο

12. Μαγκλάρα Ελένη