<<Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2022 (Γεννημένων το έτος 2001) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής>>
«Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2022 (Γεννημένων το έτος 2001) στις
Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής».

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.