10η συνεδρίαση ΟΕ 2017
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.