11η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 (ΜΑΤΑΙΩΣΗ)
 MΑΤΑΙΩΣΗ 11ης-24-5-18 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 24 Μαϊου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.