11η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 32800 Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568 Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683 FAX: 108161684 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 26-10-2011 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο 2)Χιώτη Δημήτριο 3)Χριστόπουλο Δημήτριο 4)Παπαντωνίου Αντώνιο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία 2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου 3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κο Παπαβασιλείου Χρήστο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010,καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 1η Νοεμβρίου 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.-«Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Ριζάκου ΕΠΕ.». Απόφαση 2.-«Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος στην κα Μάνη Παναγιώτα.». Απόφαση 3.-«Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Μαρτυροσιάν Μπεγαντόν.». Απόφαση 4.-«Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Οντούχ Μοχά-Μαρίνου.». Απόφαση ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 11η/2011 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ