11η συνεδρίαση ΟΕ 2017
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.