12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 8 Ιουνίου, ώρα 19:00.