12η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 20:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.