12η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00.