13η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12:00