13η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2012
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, ώρα 17:30. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.